Ankara Kalesi

İlin sembollerinden biri  olan Ankara Kalesi’nin tarihi, kent tarihi kadar eskidir. Galatlar’ın Ankara’ya yerleşmesi sırasında var olan ve Romalılar döneminde onarım gören kalenin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. İç ve dış kale olmak üzere iki kısımdan oluşan kalenin iç surları, 7.yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edilmiştir. Bizans saldırıları sırasında tahribata uğramış ve 9. yüzyılda Bizanslılar…
Read more